Uppdatering och flytt av Riksintresse Friluftsliv MB 3:6

Geodatamängden Riksintresse Friluftsliv 3:6 har uppdaterats och hämtas nu från en annan källa.

​Naturvårdsverket tillsammans med Havs och vattenmyndigheten har våren 2016 bedömt 88 områden som av riksintresse för friluftslivet.

Länken till den nedladdningsbara datamängden har ändrats till att hämta från Naturvårdsverkets egen spridningsplats. På vår sida för Nationella geodata har länken därför flyttats till att finnas under rubriken "Nationella geodata från övriga myndigheter" istället för under Länsstyrelsens geodata.

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/nationella-geodata.aspx

Skiktet uppdateras vid behov.