Systemhelg 25-27 november 2016

Under helgen den 25-27 november utförs systemunderhåll i Länsstyrelsens IT-miljö.

Under tiden som systemunderhållet utförs kan det bli störningar i webbar, webbGIS, karttjänster och vara svårt att nå nedladdningsbara geodata.

Underhållsarbetet pågår fredag den 25 november kl. 18.00 till söndag den 27 november kl. 08.00. På söndagen utförs därefter tester men i regel fungerar miljön normalt.

För information om fler planerade servicehelger, se sidan för driftinformation:
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/driftinformation.aspx