LST WMS-tjänst miljödata

LST WMS-tjänsten miljödata har bytt från ID-nummer vid anrop av lager till lagernamn.