Idag lanseras Länsstyrelsernas Geodatakatalog

Nu finns länsstyrelsernas geografiska information öppen och lättillgänglig för alla. Med några klick kan du enkelt hitta geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och en hel del annat.

​Tillgång till öppen, användbar och tillgänglig information är en av förutsättningarna för att lösa många viktiga samhällsutmaningar, inte minst inom samhällsbyggnadssektorn. Länsstyrelserna lanserar idag en gemensam webbaserad katalog som underlättar möjligheten för individ och samhälle att få tillgång till länsstyrelsernas geografiska information.

Målgruppen för geodatakatalogen är alla som har behov av att använda länsstyrelsernas geografiska information, exempelvis kommuner, andra myndigheter, näringsliv, skola och universitet och allmänheten.

Exempel på information man får tillgång till via geodatakatalogen beskriver natur- och kulturvärden, riksintressen, miljö och hälsa, miljöövervakning, anläggningar, åtgärdsarbete med mera.

Geodatakatalogen underlättar sökning och filtrering av geografisk information vilket gör det enkelt för användaren att hitta rätt underlag. Varje datamängd är beskriven med så kallad metadata vad gäller innehåll, aktualitet och utbredning. Det går att spara egna sökningar om man regelbundet vill återkomma till samma information. Via så kallade ATOM-flöden går det också att prenumerera på uppdateringar av nedladdningsbar geodata.

Den övervägande delen information som är nåbar via geodatakatalogen är också möjlig att på olika sätt använda i egna system. Detta genom att ladda hem informationen till sin egen dator eller ansluta sitt system till länsstyrelsernas visningstjänster.

Geodatakatalogen når man via portalen Länsstyrelsernas GIS-tjänster där det finns ytterligare information om såväl geodatakatalogen som Länsstyrelsernas övriga GIS-tjänster.

Länsstyrelsernas GIS-tjänster.