Driftstatus WMS Riksintressen

WMS-tjänsten för Riksintressen är fortfarande nedstängd men vi jobbar på att ta fram en lösning.

​Vi har under de senaste månaderna upplevt att vår WMS med Riksintressen har fått fler och fler anrop. Detta har tyvärr påverkat övriga tjänster som blivit lidande med driftstörningar som följd. Till slut var vi tvungna den 1 mars att stänga av Riksintressetjänsten för att övriga system inte skulle påverkas negativt.

Nu utreder vi hur vi ska kunna tillhandahålla informationen i Riksintressetjänsten på ett bättre sätt. Den kommer att lyftas till en miljö som inte påverkar våra andra tjänster, varken andra WMS:er eller andra system. Detta kommer förmodligen att innebära att adressen till tjänsten ändras.

Innehållet i Riksintressetjänsten kan till största delen hittas i Geodatakatalogen 
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
En del av det ingående datat som kommer från andra myndigheter, som t.ex. Trafikverkets riksintressen, finns också i tjänster hos dem själva och behöver alltså inte hämtas via Länsstyrelsen.