Driftstörningar och ändringar i WMS:er

Efter systemunderhåll den 25-27 november är WMS:er ändrade. Driftstörningar påverkar också GIS-miljön.

​Vid systemunderhållet den 25-27 november uppstod ett fel som gjorde att alla karttjänster fick skapas om. Följden är att ordning, layerindex, m.m. i WMS:erna har ändrats jämfört med föregående vecka. Detta kan påverka den som anropar en WMS med layerindex eller layername. Tyvärr kan vi inte återställa till förra veckans inställningar utan det är nuläget som kommer att gälla framöver. Vi beklagar de problem detta ger.

Under de senaste dagarna har miljön varit instabil och är det fortfarande. Vi arbetar på att åtgärda problemen.