Driftstörningar 13-15 oktober samt nya lagernamn i WMS-er Riksintressen

Under helgen den 13-15 oktober 2017 pågår underhållsarbete i Länsstyrelsernas IT-miljö. Lagernamn i Riksintressetjänster kommer också att bytas.

​I servicehelgen den 13-15 oktober kommer karttjänster att vara oåtkomliga på lördagen den 14 oktober kl. 10.00-16.00. Detta beror på underhåll av databaserna.

Samtidigt byts lagernamn i de olika WMS-tjänsterna för Riksintressen. Alla mellanslag ( ) i lagernamnen byts till understreck (_). Detta berör de flesta lager i tjänsterna.
Orsaken till bytet är att tjänsterna inte fungerar i vissa system när mellanslag finns i lagernamnen.
Tjänsterna i sig byter inte namn, enbart de ingående lagernamnen.
Namnbytet beräknas vara färdigt lördag den 14 oktober kl. 16.00.

Vi beklagar olägenheten.