Ändring av lagernamn i WMS-er Riksintressen

Lagernamnen i WMS-tjänsterna för Riksintressen ändras till att vara utan svenska tecken.

​Då det visat sig att svenska tecken (ÅÄÖ) i de enskilda kartlagrens namn stör läsning av WMS-tjänsterna i vissa system så görs namnen nu om till att enbart innehålla A-Z. Å/å och Ä/ä blir A/a, Ö/ö blir O/o.

Tjänsternas namn ändras inte, men för den som anropar enskilda lager ur en tjänst utifrån namn kan man behöva man byta i berörda fall.

Vi beklagar olägenheten.