Versionsuppgradering av Sveriges Länskarta

Idag lanseras en ny version av Sveriges Länskarta som medför en rad förbättringar.

Den nya versionen medför följande nyheter:   

  • Kartan kan enkelt delas via ny delaknapp. URL:en som delas är dynamisk och innehåller information om kartutbredning och tända lager.
  • Kartan kan bäddas in som IFrame i HTML-kod och visa en viss kartutbredning samt tända kartlager.
  • Kartans övre meny har gjorts smalare för att ge kartan mer utrymme på små skärmar.
  • Man kan nu enklare stänga verktygsmenyerna genom en ny stängknapp.
  • Man kan nu enklare rensa sökträffar genom en ny knapp i Sökträffslistan.