Nationellt harmoniserat dataset - Riksintresse Kulturmiljövård

Nu har länsstyrelserna harmoniserat Riksintresse Kulturmiljövård, MB 3.6 till en nationellt ensad datamängd
Alvastra kloster

Harmoniseringen innebär att tabellinformationen (attribut) kommer att vara lika över hela landet och detta för att förenkla hanteringen av information över länsgränser.

Geodatamängden Riksintresse Kulturmiljövård, MB 3.6 kommer att uppdaterats en gång per vecka.