Nationellt harmoniserat dataset - Riksintresse Obruten kust

Nu har länsstyrelserna harmoniserat Riksintresse Obruten kust, MB 4.3 till en nationellt ensad datamängd

Harmoniseringen innebär att tabellinformationen (attribut) kommer att vara lika över hela landet och detta för att förenkla hanteringen av information över länsgränser.

Geodatamängden Riksintresse Obruten kust, MB 4.3 kommer att uppdaterats en gång per vecka.