WMS-tjänsten "Skyddade områden" kommer att stängas ner

WMS-tjänsten "Skyddade områden" kommer att stängas ner den 13 juni 2014 (OBS! Nytt datum).
Länk till Naturvårdsverkets Miljödataportal
WMS-tjänsten "Skyddade områden" innehåller information om Djur- och växtskyddsområden, Kulturreservat, Nationalparker och Naturreservat. Dessa tjänster tillhandahålls numera av Naturvårdsverket, läs mer på deras Miljödataportal, http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/.