Svenska Fiskeregler lanseras

I samband med Sportfiskemässan den 21 mars lanserades webbplatsen Svenska fiskeregler. Där kan allmänheten läsa om vilka regler som gäller för fritidsfiske i de fem stora sjöarna och utmed den svenska kusten.
Skärmdump på Svenka Fiskeregler, karta

Svenska fiskeregler är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Målet med webbplatsen är att uppfylla myndigheternas informationsskyldighet gentemot allmänheten och att underlätta för allmänheten att hitta och ta del av gällande fiskeregler.

Kartapplikation

Genom en kartapplikation går det att söka på vattenområden och se vilka regler som gäller i området.

Gå till Svenska Fiskeregler