Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

Tjänsten kan användas av alla som har en internetanslutning. Med hjälp av Sveriges länskarta kan du enkelt få reda på natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och i andra län.

Med hjälp av Sveriges Länskarta kan alla med en smart telefon, pekplatta eller dator få tillgång till samma information för alla Sveriges län. Du kan dessutom enkelt mäta avstånd och arealer i kartan samt ta ut koordinater för en specifik plats.

Sveriges länskarta innehåller information om:

• Nationalparker
• Kulturreservat
• Naturreservat
• Djur- och växtskyddsområden
• Riksintresse för Kulturmiljövård
• Naturminnen
• Fornlämningar
• Länsstyrelsernas residens
• Länsstyrelsernas kontor