Länsstyrelsens INSPIRE tjänster

Nu finns Länsstyrelsens INSPIRE tjänster (WMS) och nerladdningstjänster (ATOM) på denna webbplats.
Logotype för INSPIRE
INSPIRE tjänster (WMS) finner du på sidan för WMS-tjänster och nerladdningstjänster (ATOM) på sidan för Nationella geodata.

Länsstyrelsens och andra myndigheters geodata kommer du åt via den nationella Geodataportalen, http://www.geodata.se

Läs mer om vad INSPIRE är på denna sida

Europa kommensionens sida om INSPIRE direktivet finner du på denna länk