Västmanlands län

Här finns geodata från Länsstyrelsen i Västmanlands län att ladda ned. Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM med tillhörande metadatafil i xml-format. Delar av vårt geodata nås via Länsstyrelsernas geodatakatalog (se länk) och vi går successivt över till att enbart tillhandahålla geodata där.

I geodatakatalogen kan man filtrera ut geodata baserat på ämnesområden, ansvarig organisation, uppdaterat datum och rena fritextsökningar. 

Man kan spara sökningar som länkar, vilket gör att man enkelt kan återkomma till eller dela samma sökning till andra. 

Vid frågor kring innehållet i geodatafilerna hänvisar vi i första hand till respektive informationsförvaltare som ni finner i metadatafilen, alternativt till länets GIS-samordnare.

Man kan nu även prenumerera på uppdateringar via ATOM-flöden på de skikt man är intresserad av att följa.

 

Datamängd  Beskrivning  Uppladdningsdatum 

 

 LstU Byggnadsminnen Byggnad i Västmanlands län som förklarats som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen 2015-10-27