Uppsala län


Geodata från Länsstyrelsen i Uppsala finns nu att ladda ned från Länsstyrelsernas geodatakatalog. Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM och levereras som zip-filer.  

Länk till Geodatakatalogen

Länken leder till geodatakatalogen och ett urval baserat på Uppsala läns geodata. Klicka på Atom-tjänstikonen för att ladda ned önskat geodata.

Vid frågor kring innehållet i geodatafilerna hänvisar vi i första hand till respektive ansvarig enhetsom ni finner i metadatafilen.