Norrbottens län

Här finns geodata från Länsstyrelsen i Norrbottens län att ladda ned. Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM med tillhörande metadatafil i xml-format.

Delar av vårt geodata nås via Länsstyrelsernas geodatakatalog och vi går successivt över till att enbart tillhandahålla geodata där.

Vid frågor kring innehållet i geodatafilerna hänvisar vi i första hand till respektive informationsförvaltare som ni finner i metadatafilen, alternativt till länets GIS-samordnare.

 

Datamängd   Beskrivning  Uppladdningsdatum
LstBD Beslut och beskrivningar rörande riksintressen

Beslut och beskrivningar rörande riksintressen som komplement till de nationella geodataskikten

2014-01-01
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden

Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Programmet redovisar de områden i länets odlingslandskap som bedömts ha de högsta natur- och kulturvärdena.

2002-10-28
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram

Kulturmiljöer i Norrbottens län som på ett tydligt och representativt sätt berättar om länets historia. Miljöerna är fastställda i länsstyrelsebeslut dec 2009 och ingår i ett gemensam programskrivning för kulturmiljövårdens aktörer i länet för perioden 2010-2020.

2010-03-01
LstBD Riksintresseprecisering kulturmiljö Kiruna (grupp)

Värdeprecisering rörande delområden, karaktärsbyggnader och stadsdelar inom Kiruna.

2013-01-10
LstBD Riksintresseprecisering kulturmiljö Koskullskulle (grupp)

Värdeprecisering rörande karaktärsbyggnader och karaktärsområden inom Koskullskulle.

2011-12-12
LstBD Riksintresseprecisering kulturmiljö Malmberget (grupp)

Värdeprecisering rörande delområden, karaktärsbyggnader och stadsdelar inom Malmberget.

2011-12-12

 Content Editor

Geodatakatalogen

Manual till Geodatakatalogen

I geodatakatalogen kan man filtrera ut geodata baserat på ämnesområden, ansvarig organisation, uppdaterat datum och rena fritextsökningar. 

Man kan spara sökningar som länkar, vilket gör att man enkelt kan återkomma till eller dela samma sökning till andra. Man kan nu även prenumerera på

uppdateringar via ATOM-flöden på de skikt man är intresserad av att följa.

Hur gör jag för att prenumerera på ett ATOM-flöde (RSS-flöde)