Kronobergs län

Här finns geodata från Länsstyrelsen i Kronobergs län att ladda ned. Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM med tillhörande metadatafil i xml-format.

Vid frågor kring innehållet i geodatafilerna hänvisar vi i första hand till respektive informationsförvaltare som ni finner i metadatafilen, alternativt till länets GIS-samordnare.

För mer data hänvisar vi till http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
och för vatten:
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Exports.aspx

 

 

Datamängd   Beskrivning  Uppladdningsdatum
LSTG Kultur Byggnader.zip Kultur Byggnader  2014-04-08
LSTG Kultur Byggnadsminnen.zip Kultur  Byggnadsminnen  2014-04-08
LSTG Kultur Kommunikationer.zip  Kultur  Kommunikationer  2014-04-08
LSTG Kultur Kulturmiljöprogrammet.zip Kulturmiljöprogrammet  2014-04-08
LSTG Natur Naturvardsprogram.zip Naturvårdsprogrammet  2014-04-08
LSTG Natur Skyddsvärda träd.zip Natur Skyddsvärda träd  2014-04-08
LSTG Natur Våtmarksinventeringen.zip Natur Våtmarksinventeringen  2014-04-08
LSTG Förorenade områden riskklass

EBH Förorenade områden

 2014-05-14
LstG Vatten Källor  Källor  2014-05-21
LstG Vatten Dammar  Dammar  
LstG Kultur Kvarnar och sågar  Kvarnar och sågar  
LstG Vattenförrättning  Vattenförrättning