Kalmar län

Geodata från Länsstyrelsen Kalmar län hittar du i Geodatakatalogen.

I Geodatakatalogen hittar du beskrivningar för våra data och där finns länkar till nedladdning av data eller länkar till mer information.

Använd gärna våra nya mobilanpassade webbGIS.

LstH Planeringsunderlag

Infrastrukturplan Sydost

LstH Kulturmiljö vid vatten Kalmar län

LstH Markavvattning Kalmar län

LstH Kulturmiljöinformation Kalmar län

 

 

Om geodata saknas i Geodatakatalogen så ta kontakt med GIS-samordnaren via formuläret till höger.