Jämtlands län

Geodata från Länsstyrelsen Jämtlands län återfinns via Länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Geodatakatalogen är en sökmotor där du kan söka efter Länsstyrelsernas geodata.

Geodatakatalogen tillåter dig som användare att förfina dina sökningar på enskilda län exempelvis Länsstyrelsen Jämtlands län eller myndigheten i stort. Geodata producerat av Länsstyrelsen Jämtlands län har prefixet LstZ.

Geodata går i de fall data är nedladdningsbart i huvudsak att hämta via så kallade ATOM-flöden. Detta är en länk som leder dig till platsen där filen kan laddas ner. Manual till Geodatakatalogen samt övrig matnyttig information återfinns via länsstyrelsernas geodatakatalog i menyraden till vänster.

Har du frågor på Länsstyrelsen Jämtlands läns information i Geodatakatalogen hänvisar vi i första hand till den ansvariga organisationen som finns för geodata ni är intresserad av.

 

Datamängd   Beskrivning  Uppladdningsdatum