Hallands län

Geodata från Länsstyrelsen i Hallands län finns nu att ladda ned från Länsstyrelsernas geodatakatalog. Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM och levereras som zip-filer.

Länk till Geodatakatalogen (GDK)

Länken leder till geodatakatalogen och ett urval baserat på Hallands läns geodata. Klicka på Atom-tjänstikonen för att ladda ned önskat geodata.

Vid frågor kring innehållet i ett geodataskikt, kontakta oss via mailadressen under kontaktpersoner till höger. Saknas någon datamängd kan den finnas under annan ansvarig organisation i geodatakatalogen.