Gotlands län

Här finns geodata från Länsstyrelsen i Gotlands län att ladda ned. Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM med tillhörande metadatafil i xml-format.

Vid frågor kring innehållet i geodatafilerna hänvisar vi i första hand till respektive informationsförvaltare som ni finner i metadatafilen, alternativt till länets GIS-samordnare.

 

Datamängd   Beskrivning  Uppladdningsdatum