Gävleborgs län

Geodata från Länsstyrelsen Gävleborg finns nu att ladda ned från Länsstyrelsernas geodatakatalog. Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM och levereras som zip-filer.

I geodatakatalogen kan man filtrera ut geodata baserat på ämnesområden, ansvarig organisation, uppdaterat datum och rena fritextsökningar. 

Man kan spara sökningar som länkar, vilket gör att man enkelt kan återkomma till eller dela samma sökning till andra. 

Länk till geodatakatalogen

Länken leder till geodatakatalogen och ett urval baserat på Gävleborgs läns geodata. Klicka på Atom-tjänstikonen för att ladda ned önskat geodata.

Vid frågor kring innehållet i geodatafilerna hänvisar vi i första hand till respektive ansvarig enhet, vilken man finner i metadataposterna.