Nationella geodata

Nationella geodata från Länsstyrelsen och andra myndigheter

Länsstyrelsernas nationella geodata och tjänster tillhandahålls via Geodatakatalogen.

Geodata i form av nedladdningsbart planeringsunderlag från andra myndigheter, tillhandahålls via respektive myndighets hemsida eller Geodata.se.

Behöver du en tjänst för Lantmäteriets bakgrundskartor med möjlighet att skriva ut dessa (för privat bruk) så finns det på följande länk:
Lantmäteriets karttjänst för allmänheten

I katalogen finns information om vilka villkor som gäller för nyttjande av Länsstyrelsernas geodatamängder.

 Frågor om nationella datamängder