Nationella geodata

Nationella geodata från Länsstyrelsen och andra myndigheter

Länsstyrelsernas nationella geodata och tjänster tillhandahålls via Geodatakatalogen.

Geodata i form av nedladdningsbart planeringsunderlag från andra myndigheter, tillhandahålls via respektive myndighets hemsida eller Geodata.se.

I katalogen finns information om vilka villkor som gäller för nyttjande av Länsstyrelsernas geodatamängder.

  • Riksintressen
    Lista över Riksintresse som Länsstyrelserna tillhandahåller för nedladdning av data eller uppkoppling mot tjänst.
  • Nationella Geodata från övriga myndigheter
    Lista med metadataposter innehållande länkar till respektive ansvarig myndighets webbplats.
  • INSPIRE
    Lista över INSPIRE-data som Länsstyrelserna tillhandahåller.  

Senaste klassningarna från VISS

 

 Frågor om nationella datamängder