Karttjänster (webbGIS)

Här finner du de karttjänster (webbGIS) som Länsstyrelserna erbjuder.
Bild på webbGIS

OBS! Många av Länsstyrelsens karttjänster (webbGIS) använder webbläsartillägget Silverlight som numera inte längre stöds av alla webbläsare.
Via denna länk kan du se med vilka webbläsare och operativsystem Silverlight fungerar. Gå där till fliken "System Requirements".

De som är byggda med nyare teknik är markerade som "mobilanpassad".

För ej mobilanpassade webbGIS, använd andra webbläsare än Google Chrome och Firefox, exempelvis Internet Explorer.

 

Nationella karttjänster
Sveriges Länskarta (mobilanpassad)
Digital Miljöatlas (betaversion)
Vattenmyndighetens Vattenkartan
Vattenmyndighetens enkla Vattenkarta (mobilanpassad)

Samverkanskarttjänster (delvis lösenordskyddade)
Svenska Fiskeregler (mobilanpassad)
Vindbrukskollen

Regionala karttjänster
Länsstyrelsen Blekinge Länsfakta
Länsstyrelsen Dalarna Planeringsunderlag
Länsstyrelsen Dalarna Riskhantering
Länsstyrelsen Halland Planeringsunderlag
Länsstyrelsen Jämtlands län (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Jönköping Webbkarta
Länsstyrelsen Kalmar Länsfakta
Länsstyrelsen Kronoberg Kulturmiljövårdens kunskapsunderlag
Länsstyrelsen Kronoberg Underlag
Länsstyrelsen Norrbotten Planeringsunderlag
Länsstyrelsen Skåne Biogaspotential (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Skåne Bitillsyn
Länsstyrelsen Skåne Vatten och Klimat
Länsstyrelsen Skåne Vatten och Klimat (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Skåne Kulturmiljöprogram
Länsstyrelsen Skåne Kulturmiljöprogram (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Skåne Ledinventering i Skåne
Länsstyrelsen Skåne Ledinventering i Skåne (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Skåne Materialförsörjning (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Skåne Planeringsunderlag Rådgivning
Länsstyrelsen Skåne Planeringsunderlag Rådgivning (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Skåne Strandskydd (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Stockholm Planeringsunderlag
Länsstyrelsen Södermanland Södermanlandskartan
Länsstyrelsen Uppsala Underlag för mark- och vattenanvändning
Länsstyrelsen Värmland Planeringsunderlag
Länsstyrelsen Västerbotten Planeringsunderlag
Länsstyrelsen Västerbotten Skoterwebben
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götaland Infokartan (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Västra Götaland Kosterhavet (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Västra Götaland Strandskydd (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Västra Götaland och Halland Kulturarv och klimatförändringar (mobilanpassad)
Länsstyrelsen Örebro Länsfakta
Länsstyrelsen Östergötland Östgötakartan

 Content Editor

​Manual

 Teknisk support