Länsstyrelsernas GIS-tjänster

Länsstyrelserna erbjuder tjänster både för allmänheten och för professionella användare.

I Länsstyrelsernas Geodatakatalog, finns data både för nedladdning och som tjänster. Katalogen är nationell och här hittar du både rikstäckande och regionala data från landets 21 Länsstyrelser.

Sveriges Länskarta är en mobilanpassad karta. Webbkartan innehåller allmänintressant geografisk information såsom natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och andra län.


 

Om du letar efter en bra tjänst för Lantmäteriets bakgrundskartor med möjlighet att skriva ut dessa (privat bruk) så kommer du åt detta på följande länk: Lantmäteriets karttjänst för allmänheten