Länsstyrelsernas GIS-tjänster

Länsstyrelserna erbjuder tjänster både för allmänheten och för professionella användare.

Vi ersätter nu distributionswebben med en portal, Länsstyrelsernas Geodatakatalog, för nedladdning av Länsstyrelsernas geodata och tjänster. Portalen är nationell och här hittar du både rikstäckande och regionala data från landets 21 Länsstyrelser.

Länsstyrelserna har många externa webbGIS, det är kartor du kan titta på direkt i webbläsaren. Du hittar en sammanställning över alla i vänstermenyn under rubriken Karttjänster (webbGIS).

Sveriges Länskarta är en mobilanpassad karta. Webbkartan innehåller allmänintressant geografisk information såsom natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och andra län.


 

Om du letar efter en bra tjänst för Lantmäteriets bakgrundskartor med möjlighet att skriva ut dessa (privat bruk) så kommer du åt detta på följande länk: Lantmäteriets karttjänst för allmänheten