Länsstyrelsernas GIS-tjänster

Länsstyrelserna erbjuder tjänster både för allmänheten och för professionella användare.


Den gamla Datadistributionswebben är ersatt med nedladdnings-funktioner för nationella rikstäckande geodata som nås under "Nationella geodata" till vänster. Länsspecifika geodata över ett visst län finns under "Länsvisa geodata".


Sveriges Länskarta finns nu i en ny och mobilanpassad tappning. Webbkartan innehåller allmänintressant geografisk information såsom natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och andra län.


Om du letar efter en bra tjänst för Lantmäteriets bakgrundskartor med möjlighet att skriva ut dessa (privat bruk) så kommer du åt detta på följande länk: Lantmäteriets karttjänst för allmänheten

Digital Miljöatlas har fått en delvis ersättare i ett nytt webbGIS. Länk finns på webbGIS-sidan.
En ersättare för redigeringsdelen är planerad.

Kikaren är tagen ur drift. Vi hänvisar tillsvidare till andra mer generella karttjänster såsom webbGIS-en.

 

 

 Viktig information!

Våra äldre karttjänster är stängda. Det gäller bland annat Datadistributionswebben. Motsvarande tjänster kommer att sättas upp. Våra nya webbGIS finns via vänstermenyn.