Länsstyrelsernas Geodatakatalog

Med Geodatakatalogen kan du söka efter geodata från Länsstyrelserna. Katalogen innehåller alla länsstyrelsers öppna geodata.

För att söka bland alla underlag så söker du enklast i fritext-fältet.

Om du vill ha fram underlag från en viss länsstyrelse så kan du avgränsa din sökning efter ansvarig organisation.

Du kan att avgränsa sökningen till valfritt geografiskt område.

Mer information om hur du använder Geodatakatalogen finns i manualen.

Observera att samtliga geodata du kan ladda ner från Geodatakatalogen är kostnadsfria, men tänk på att det kan medföra kostnader för nedladdningen om du har en internetanslutning där du betalar för nättrafiken.