Så här använder du Länsstyrelsens karttjänster

I vänstermenyn under Karttjänster (webbGIS) har vi samlat de tjänster Länsstyrelserna tillhandahåller.

I dessa karttjänster hittar du geodata som är specifikt sammansatt för de olika karttjänsterna, till exempel Svenska Fiskeregler och Vindbrukskollen. I våra webbGIS finns också möjlighet att lägga till filer och tjänster som du eventuellt saknar och visualisera dessa på kartan.

gis.lst.png

En utförlig beskrivning hur du gör detta finner du på följande länk: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/lstmapwebhelpExt_141/webhelp.htm