Naturminnet Granen Old Pompe

En av Getryggens verkliga urinvånare är granen Old Pompe. Den har funnits här i minst 5700 år.
Granen Old Pompe på Getryggen.

Granen Old Pompe är minst 5700 år. Det vet vi eftersom vi har åldersbestämt (kol 14-metoden) gamla vedrester som har legat begravda i marken alldeles under granen.

Precis som andra gamla fjällgranar har Old Pompe under sin långa livstid överlevt perioder med kärvare klimat som lågvuxen buske, tillräckligt liten för att få fullgott skydd under vinterns snötäcke.

Under de senaste decennierna har klimatet varit så gynnsamt att några stammar har kunnat skjuta i höjden.

Vegetativ förökning - ett sätt för granarna att uppnå hög ålder

Vegetativ förökning genom "layering".

Hos fjällgranar pressas ofta de nedersta grenarna ner till marken under långa perioder av snö. Grenarna blir med tiden övervuxna av mossor och ris varpå de nedersta grenarna ofta slår rot. Nya skott växer på så sätt kontinuerligt upp runt omkring sitt ”moderträd”. Foto: Lisa Öberg.

När de äldsta stammarna så småningom dör finns i regel nya som kan "ta över” om klimatet är tillräckligt gynnsamt. På det här sättet kan de här granarna, granklonerna, bli mycket gamla.

 

För att besöka ...

... granen Old Pompe, som också är den gran som växer högst upp i den här delen av Getryggen, alltså granens trädgräns, se Vandringen - Punkt 3b.

Kärlek och respekt

Old Pompe har precis som de flesta andra fjällgranar en enastående förmåga att överleva i det kärva fjällklimatet. De här granarna är dock inte anpassade för mänsklig påverkan. Granarnas rötter behöver ett skyddande jord- och växtlager. Det gör dem väldigt känsliga för markslitage, exempelvis skador som orsakas genom människotramp.

Så tänk på det - visa den här mångtusenåriga granen den respekt den förtjänar - betrakta den därför på avstånd. På så vis kan Old Pompe ha kvar möjligheten att få leva vidare i ytterligare några tusental år.

Granen Old Pompe är sedan 5 mars 2012 skyddad som naturminne.

 Old Pompe ...

Hunden Pompe på Getryggen.

... har fått sitt namn efter Golden retrievern Pompe. Han fick vara med om många vetenskapliga undersökningar och spännande upptäckter på Getryggen tillsammans med sin husse, forskaren Leif Kullman. Foto: Leif Kullman.

 

 

Naturminnen ...

... är särpräglade naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt. De flesta naturminnen avser gamla träd. Bestämmelserna om naturminnen finns i Miljöbalken. Naturminnen kan utses av länsstyrelsen eller kommunen.

 

Vegetativ förökning ...

... används av många fjällväxter eftersom klimatet sällan är tillräckligt gynnsamt för sexuell förökning med blommor och pollinering.

 

 Old Rasmus och Old Tjikko - minst 9500 år

Granen Old Rasmus på Sonfjället.Granen Old Tjikko på Fulufjället.

De äldsta kända, nu levande fjällgranarna är minst 9500 år gamla; granen Old Rasmus på Sonfjället (vänster), Sonfjällets nationalpark i Härjedalen och Old Tjikko på Fulufjället (höger), Fulufjällets nationalpark i Dalarna. Foto: Lisa Öberg.

Läs mer om de gamla fjällgranarna på www.oldtjikko.se och på www.kullmantreeline.com (engelska).