Ny fiskvägsrapport

​Nu finns en rapport från fiskvägsinventeringen i södra Sverige 2016-2017 att ladda ner; http://www.fiskeutredningsgruppen.se/SiteCollectionDocuments/Fiskvägar/Fiskvägar%20södra%20Sverige%202019-09.pdf