Fiskeutredningsgruppens hemsida är nu uppe

Länsstyrelsens  fiskutredningsgrupp  arbetar med fiskerelaterade frågor kopplat till olika tillståndprövningar såsom vattenkraftverk, muddringar eller andra verksamheter som påverkar fiskbestånd.

Arbetsgruppen har under åren 2015-2017 ett uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten att utgöra stöd för myndighetens arbete  med vägledning till länsstyrelsen. Uppdraget omfattar bland annat tillsyn av vattenkraftverk, kompensationsodling av fisk, fiskevårdsprojekt och åtgärdsplaner för kraftigt modifierade vatten inom vattenförvaltningen. 

Under nyheter kommer vi löpande att informera om vad vi sysslar med och vad som är på gång.