Kompensationsodling av fisk

Kompensationsodling av fisk för utsättning förekommer i ett antal utbyggda älvar i Sverige, framförallt längs norrlandskusten, men det sker även kompensationsutsättningar på västkusten och i Vänern. Utsättningarna utgör en kompensationsskyldighet för vattenkraftsexploatörer vars verksamhet slagit ut hela eller delar av ursprungligt förekommande fiskbestånd.
Främst är det lax och öringsmolt (ungar) som odlas och sätts ut, men det förekommer även andra arter som sik och röding. Även kompensationsutsättningar av ål förekommer. Fiskeutredningsgruppen arbetar med att genom dialog med kraftproducenterna lämna anvisningar för hur odlingen och utsättningarna ska genomföras. Kontroller sker också av smoltens kvalitet och hur utsättningarna görs.

Det finns några specifika uppdrag som FUG har arbetat med sedan 2015 på uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten;

  • Årligt möte med kraftbolag/odlare, myndigheter och andra aktörer (årligen)
  • Samverkan kring genetisk uppföljning. Sammanställning av läget och möjligheterna (2016-2017)
  • Bidra i nationellt arbete avseende metodik för uppföljning av kompensationsutsättningar (2017)
  • Sammanställa domsvillkor för kompensationsutsättningar i Sverige (2016)
  • Sammanställa befintliga riktlinjer för kompensationsutsättningar för smolt (2016-2017)
  • Gemensam metodik för kvalitetskontroll av fisk odlad för kompensationsutsättningar (2016-2018)  

De tre sista punkterna finns sammanfattade i Svensk kompensationsodling av lax och öring-med riktlinjer för godkänd smolt här till höger. 

För mer info, tveka inte att kontakta våra medarbetare vid de tre kontoren. Se kontaktpersoner till höger.

Smoltbesiktning

 Content Editor

Underlag från nationella smoltmöten