Fiskvägar

Fiskvägar för upp- och nedströmsvandring förbi vandringshinder är en skadeförebyggande åtgärd för att möjliggöra att fisk obehindrat kan passera ett hinder utan att skada sig. Det är dock inte helt enkelt att konstruera fungerande fiskvägar. Flera aspekter behöver beaktas vid planeringsstadiet, bl.a. arter, vattenflöden, lockvatten, typ av fiskväg och juridiska förhållanden.

Inom FUG har vi lång erfarenhet av anläggande av fiskvägar och uppföljning av deras funktion. Vi har praktisk erfarenhet av konstruktion och anläggande av både tekniska och naturlika fiskvägar.  

Vår ambition är att kunna utgöra ett stöd för alla som jobbar med tillsyn och prövning av vattenkraftverk med skyldigheter att hålla fiskväg samt även i det fall fiskvägar anläggs på eget initiativ.  

Vi har under projektperioden 2015-2017 inventerat över 200 fiskvägar främst i södra Sverige, och bedömt funktionen. Därefter pågår inventeringar även i norra Sverige.

Handbok för upp- och nedströmspassager

FUG kommer under år 2019 att medverka i referens- och styrgruppsarbete i samband med HaVs framtagande av "Handbok för upp- och nedströmsvandring".

 

För mer info, tveka inte att kontakta våra experter på fiskvägar. Se kontaktpersoner till höger.

Fiskväg Bosgården
Jockfall

Rapporter