Efterlysning av förslag till Dalapiloter 2014!

Känner du till något företag eller någon privat person som du tycker är en framstående föregångare inom energi- och klimatområdet i sin bransch? Tag då tillfället att föreslå denna som Dalapilot 2014. Senast den 25 maj vill vi ha ditt förslag.

Dalarnas län och dess aktörer är inom många områden en föregångare gällande arbetet med energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi.

Nu söker vi fler dalapiloter men skärper kraven på vad som ska ingå när man vill föreslå någon som dalapilot!

Underlag som krävs vid inskickande av förslag är följande:

1. En redovisning av hur företaget/organisationen/personen arbetar aktivt, långsiktigt och strukturerat för att minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

2. En redovisning av faktiska åtgärder som lett till minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan.

3. En kort jämförelse med andra inom branschen, gärna baserat på siffror men om detta ej är möjligt bör förslaget åtminstone innefatta ett uttalande om på vilket sätt företaget/ organisationen/personen är föregångare i sin bransch exempelvis ”detta har oss veterligen inte gjorts i någon annan klädaffär/bank/penntillverkare”.

4. En redovisning av hur företaget/ organisationen/personen arbetar med att påverka/inspirera andra aktörer att arbeta energieffektivt och klimatsmart. Exempelvis genom information, krav på underleverantörer, krav vid upphandling etc.

Inom vissa branscher kommer endast vissa av dessa punkter (exempelvis 1 och 4) vara tillämpliga.

Känner du till något företag, någon organisation eller person som du vill nominera? Skicka i så fall in ditt förslag till oss på energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se.

Vid frågor kontakta Maria Saxe vid länsstyrelsen Dalarna; maria.saxe@lansstyrelsen.se alt. 010-225 03 03

I och med utnämningen till Pilotlän 2010 började nätverket Energiintelligent Dalarna att efterlysa och utnämna så kallade Dalapiloter; företag, organisationer och privatpersoner som är föregångare inom området generellt och/eller inom sin bransch.

Sedan starten 2011 har sammanlagt 15 Dalapiloter utnämnts av landshövding Maria Norrfalk.

En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som är en föregångare och förebild gällande arbete som leder till energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi.

En Dalapilot bör ha ett långsiktigt och strukturerat arbete, vara en föregångare i sin bransch och de åtgärder som vidtagits bör vara av viss höjd.