Uthållig idrott, avslutande konferens den 17 september

Projektet Uthållig idrott, där Dalarna ingår, avslutande konferens i Örebro 17 september.