Studiebesök med solceller i Djurås 25 augusti

Måndagen 25 augusti 2014 kl 18.30-19.30 kommer Roger Björkman i Djurås att visa sin solcellsanläggning. Arrangör är Dala Energiförening.

Men framför allt kommer Roger att berätta om de erfarenheter m m som han kunnat dra av flera års drift.
Se för övrigt bilagan.

Varmt välkomna hälsar
Dennis Adås
Ordförande i Dala Energiförening

Direkt efter studiebesöket kommer Dala Energiförening att ha ett styrelse/medlemsmöte till vilket såväl medlemmar som icke-medlemmar är varmt välkomna.

 


 Bilaga