Seminarium om Hållbara byggnader 17 juni

Byggdialogen inbjuder tillsammans med Länsstyrelsens projekt MountEE till ett seminarium av särskild strategisk betydelse.