Lyckat energi- och klimatseminarium 3 maj 2018

Årets tema var "På väg mot ett fossilfritt Dalarna" och cirka 110 personer hade anmält sig till seminariet som gick av stapeln i Borlänge den 3 maj. Deltagarna angav att de kände sig inspirerade och optimistiska när de gick hem från seminariet.

 Arrangemanget, som är ett årligt förekommande vårtecken, invigdes av Länsrådet Camilla Fagerberg och modererades av Svante Axelsson från FossilfrittSverige. 

Inledningstalaren Stefan Nyström från Naturvårdsverket gav oss perspektiv på klimatfrågan.

Under passet Nycklar till framgång fick vi höra Johanna Giorgi från Tillväxtverket prata om Framtidssäkrade affärsmodeller, Tony Svensson från Högskolan Dalarna pratade om Samhällsplaneringens roll och Karin Örjes från Dalarnas Bildningsförbund pratade tillsammans med Lisen Vogt från 2047 Dalarnas Science centre om kunskap och konsumtion.

Under Dalarnas resa mot fossilfrihet berättade Maria Saxe och Anders Carlborg om hur vi ligger till gällande utsläpp i Dalarna och vilka förutsättningar vi har att minska våra utsläpp. I Dalapanelen fick vi sedan träffa Jonas Larsson från SSAB,  Claes Rosengren från BioDrivMitt, Peter Joon från Leksandsknäckebröd AB, Elina Brodén från Borlänge kommun och Bengt Benjaminsson från Dalatrafik som alla fick svara på frågan om hur de jobbar mot fossilfrihet i sina verksamheter.

Innan den vegetariska lunchen hann vi med ett klimatQuiz som lag Leksand tog hem.

Efter lunchen delade vi upp oss i fyra sessioner:

  • Session 1 – Fossilfri Industri
  • Session 2 - Fossilfria fordon
  • Session 3 - Energismarta företag
  • Session 4 – Fossilfritt i Byggsektorn

Dagen avslutades med två inspirerande föreläsningar. det ena från dagens moderator Svante Axelsson som pratade om varför det ofta går lättare än vi tror och det andra från Heidi Andersson som via Skype berättade om hur hon och maken Björn Ferry antagit utmaningen om att leva fossifritt 2025 och vad de gjort för åtgärder för att minska sina utsläpp.