Återkomst för Klimatklivet 2019

Klimatklivet låg nere under våren på grund av det turbulenta politiska läget vintern 18/19 och budgeten som lades då. Sen satsade den nya regeringen mer pengar i vårändrings-budgeten och Klimatklivet kunde sätta igång igen efter sommaren.

​Klimatklivet är ett investeringsstöd som söks hos Naturvårdsverket och ansökningsomgångarna 2020 är öppna 10 feb – 10 mars, 5 - 28 maj och 27 aug – 24 sept. Alla kan söka utom privatpersoner. Man kan söka för många olika åtgärder som spar växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnyttan d.v.s. sparade kg koldioxid per investerad krona.

Vanliga åtgärder är publika laddstationer för elbilar, konverteringar, biogas, avfalls- och cykelåtgärder m.m. Klimatklivet ska särskilt främja lantbruksåtgärder och där kan man nämna konvertering av spannmålstork och bevattningspump, samt olika gödselåtgärder och merkostnaden för eldrivna arbetsfordon.

Stödnivå är max 70% men vanligast är 40-50%. Klimatklivet ska driva på utvecklingen så man ska behöva stödet för att åtgärden ska bli genomförd. Åtgärden får inte vara alltför lönsam och man får inte starta innan man fått beslutet.

Mer information finns här http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet och Länsstyrelsen kan svara på frågor och stötta i ansökan.