Klimatinvesteringsbidrag-KLIMATKLIVET

Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från klimatinvesteringsstödet! Genom smarta och innovativa lösningar kan vi minska utsläppen och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.

Tider för ansökan:

Ansökningsverktyget kommer under 2016 att vara öppet under tre perioder:

 15 februari - 14 mars 
 16 maj - 13 juni
 29 augusti - 26 september

Naturvårdsverket kommer framöver att meddela när ansökningsomgångarna blir för 2017-2018. Under 2015 genomfördes två ansökningsomgångar.

Läs mer om stödet på Länsstyrelse Dalarnas hemsida.