Hållbar vindkraft i Dalarna

År 2040 har Riksdagen beslutat att Sverige ska ha 100 procent förnybar el. För att nå det målet måste vi bland annat öka vindkraftsproduktionen.

Material från konferensen

Stort tack till alla deltagare och föreläsare. Nedan finner ni samtliga presentationer. Vi tackar samtliga presentatörer för att de delar med sig av dessa.

 

Länsstyrelsen - Introduktion.pdf

Energimyndigheten - 100 procent förnybar el.pdf

Naturvårdsverket - Strategi för hållbar vindkarftsutbyggnad.pdf

Länsstyrelsen - Energiomställning och klimatarbetet i Dalarna.pdf

 

SSAB - Fossilfri stålindustri i Dalarna.pdf

Svenskt Näringsliv - Klimatneutral konkurrenskraft.pdf

Dalavind - Vindkraft for klimatnytta.pdf

 

Elevio - Därför kräver klimatomställningen satsningar på elnäten.pdf

Naturskyddsföreningen - Vindkraft på rätt plats.pdf

Naturvårdsverket - Vindkraft tillämpning miljöbalken.pdf

 

Ottvall - Fåglar fladdarmöss och vindkraft.pdf

Länsstryrelsen_Projekt hållbar vindkraft i Dalarna.pdf

 

Se hela konferensen på den här länken, om du inte kan vara på plats. Eller titta direkt nedan:

 

 

Inbjudan till konferens

Länsstyrelsen bjuder därför in länets aktörer för att diskutera hur en hållbar vindkraftsproduktion i Dalarna kan se ut.

Konferensen är ett första steg i detta arbete och upptakten till projektet ”Hållbar vindkraft i Dalarna”, som finansieras av Energimyndigheten. Här samlas intressenter i sektorsvisa möten och kommer att diskutera vindkraftens utveckling i länet under de kommande två åren.

På konferensen kommer vi att diskutera fakta om framtida energibehov, beskriva olika utvecklingsscenarier, lyfta fram målkonflikter och presentera det vi idag vet om vindkraftens inverkan på livsmiljö och naturliv.

Konferensen kommer även att livesändas.

 

VAR: Galaxen Borlänge

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 apr 2019

ANMÄL DIG HÄR