Enåbacken får bättre inomhusmiljö samtidigt som energi sparas

Rättviks Fastighets AB förvaltar alla fastigheter åt Rättviks kommun. Enåbackens äldreboende byggdes i början på 1990-talet med en ventilationsanläggning som då var modern, men som nu behöver bytas ut.

"En anledning till investeringen är att vi samtidigt vill installera komfort-kyla," säger VD Björn "Ebbe" Evbjer. "Det är inte en rimlig arbetsmiljö för personalen med tidvis över trettio grader varmt inomhus och de äldre ska inte uppleva en sån sommar till."

Ett annat problem är ljudet från ventilationen, särskilt i vissa rum. För att få en fräsch luft så forceras ventilationen, vilket orsakar ett störande buller.

Den lösning som man valt är att byta ut hela ventilationsaggregatet till ett nytt med frekvensstyrning och med mer effektiva värmeväxlare, samtidigt som komfortkyla installeras.

"Vi gjorde en liknande lösning i en annan fastighet och sparade där 50 % av energianvändningen och jag tror vi kommer att spara mycket här med," säger fastighetstekniker Robert Lassar.

Ett hål kommer att tas upp i taket för att lyfta ur och i de nya aggregaten, vilka är placerade på vinden. På så vis skapas mindre störning för verksamheten.

Projektet EFFECT4buildings har gjort mätningar av inomhusmiljön innan åtgärderna och kommer att följa upp med nya mätningar efteråt för att kunna jämföra. Det som främst mäts är koldioxidhalt, drag, temperatur, luftfuktighet och buller samt att energianvändningen följs upp. "Det ger oss kunskap som kan användas i det fortsatta arbetet att hjälpa fastighetsförvaltare med råd och kunskap," säger Hans Ahlin från Länsstyrelsen.

"Vi vet ännu inte om vi kommer att få ned bullret från ventilationen. Kanalerna kan vara för trånga, men det får vi se i nästa steg när denna åtgärd är gjord," säger Robert Lassbo.

Vid besöket konstaterade även att det finns behov av att se över belysningen som nog inte motsvarar det ljusbehov en äldre person har. Även här kan EFFECT4buildings ge råd och bidra till att förbättra planeringen.

About EFFECT4buildings:

EFFECT4buildings is implemented with the support from the EU funding Programme Interreg Baltic Sea Region (European Regional Development Fund) and Norwegian national funding. The aim of the project is to improve the capacity of public building managers in the Baltic Sea Region by providing them a comprehensive decision-making support toolbox with a set of financial instruments to unlock the investments and lower the risks of implementing energy efficiency measures in buildings owned by public stakeholders. For more information: http://www.effect4buildings.se

Text author: Marit Ragnarsson, EFFECT4buildings Project Manager, Länsstyrelsen Dalarna