Dalarnas nya energi- och klimatstrategi

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är också regeringens högst prioriterade miljöfråga. Målet är att vi ska vara klimatneutrala 2045. Så hur kommer vi dit? I Dalarna har vi tagit fram en strategi som visar vägen.

Dalarnas nya energi- och klimatstrategi har tagits fram inom ramen för samarbetet Energiintelligenta Dalarna. Det är Länsstyrelsen, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och ByggDialog Dalarna som ligger bakom arbetet.

– I vårt arbeta har vi sett sju områden som vi måste lägga kraft på för att nå målet om att bli klimatneutrala 2045. Inom dessa områden behöver vi öka engagemanget och öka våra kunskaper om möjliga energiintelligenta och klimatsmarta lösningar som funkar i vårt län, säger Maria Saxe, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen.

Alla områden är lika viktiga

För att minska våra direkta utsläpp är omställning av länets produktionsverksamhet och transporter viktiga. De står tillsammans för 80 procent av utsläppen i Dalarna. Ur ett konsumtionsperspektiv är livsmedel, transporter och boende viktiga. De tillsammans för mer än 80 procent av utsläppen som orsakas av vår konsumtion. Ur ett konsumtionsperspektiv är det viktigt att vi jobbar med exempelvis krav i upphandlingar, val av material i byggande och att stimulera innovation och nytänkade så att varor och tjänster som produceras i länet är energiintelligenta och klimatsmarta.

I det fortsatta arbetet kommer regionala sektorsvisa färdplaner tas fram. Hur det arbete kommer bedrivas håller på att utarbetas av en arbetsgrupp där representanter från de fem aktörerna som skriver under strategin ingår.

– Vår vision är att det ska vara naturligt och enkelt att leva och verka energiintelligent och klimatsmart i Dalarna 2045. För att vi ska komma dit måste hela länet; invånare, företag, myndigheter och organisationer, engagera sig i arbetet, avslutar Maria.

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med genomförandet av strategin?
Fyll i en intresseanmälan här