2016 års Regionala energi- och klimatseminarium-10 år med Energiintelligent Dalarna.

Den 17 maj äger seminariet rum på Teknikdalen i Borlänge. Vad har hänt och framför allt, vad händer inom energiområdet i regionen? Vad har gjort skillnad och vad återstår att göra de närmaste 10 åren?

På detta seminarium får vi träffa aktörer inom olika sektorer i regionen som beskriver sitt arbete och de målsättningar de har för att leva upp till begreppet Energiintelligent Dalarna.

Förutom landshövding Ylva Thörn och ordförande i Region Dalarna Leif Nilsson, så deltar Stefan Nyström från miljömålsberedningen och Caroline Ankarcrona från IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien). Moderator är Caroline Bastholm. 

Under eftermiddagen finns möjlighet att välja mellan sex olika parallella verkstäder:

  • Gör verkstad i småhusbranschen! Arrangör: ByggDialog Dalarna
  • Helhetssyn för minskad klimatpåverkan. Arrangör: Dala Energiförening
  • Fossilfria drivmedel. Vilka möjligheter har/ger olika drivmedel i Dalarna. Arrangör: Energikontor Dalarna och Interreg projektet Green Drive Region
  • Smart renovering av flerbostadshus. Arrangör: ByggDialog Dalarna
  • Pröva testbädd för energieffektivitet. Arrangör: Energieffektivt samhällsbyggande
  • Veta, Välja, Vara - Lärandets betydelse för en hållbar konsumtion. Arrangör: Konsumtionsnätverket    
    Läs programmet, se vänstermarginalen.

Anmäl dig här

Välkommen!

Caroline Bastholm är doktorand vid Högskolan Dalarna inom landsbygdselektrifiering i Tanzania, samt

 


 2016-års regionala energi- och klimatsemiarium