2014 års Regionala Energi- och klimatseminarium

Med 2014 års tema ”Hållbara transporter” vänder vi oss särskilt till dig som är verksam inom samhällsplanering och resande, som jobbar med energilösningar för transportsektorn samt till dig som är intresserad av hur förändringsprocesser kan starta. Seminariets program passar till alla som är intresserade av energi– och hållbarhetsfrågor.

Årets tema: Hållbara transporter
Tisdagen den 20 maj, kl. 9.00-16.00
Teknikdalen, Borlänge.


Närmare 25 olika föreläsare medverkar och lika många företag och organisationer ställer ut under dagen.Temat passar särskilt till dig som är verksam inom samhällsplanering och resande, som jobbar med energilösningar för transportsektorn samt till dig som är intresserad av hur förändringsprocesser kan starta.Seminariets program passar alla som är intresserade av energi- och hållbarhetsfrågor.

Medverkande är bland andra:

Bodil Jönsson, Professor Emerita. Hur miljön påverkas av människors upplevelse av tidspress.

Thomas B. Johansson, regeringens enmansutredare gällande fossiloberoendfordonsflotta 2030. Transporternas del i Dalarnas energiomställning.

Caroline Westblom, Martin Gunnarsson, Linus Petterson, Push Sverige. Ungas vision om framtida transporter.

Dörte Fouquet, Dr och VD för EREF(European Renewable Energy Federation). EU:s klimatarbete och transportpolitik.

Christopher Patten, Fil. dr i psykologi och forskare. Samspelet mellan människor och ny teknik.

Moderator och medverkande är Mattias Goldmann.VD för tankesmedjan Fores samt tidigare talesperson för Gröna Bilister.

Välkommen!

Seminariet samlar varje år nära 300 deltagare och är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med energi- och klimatfrågor. Årets seminarium är det tolfte i ordningen.