Dalarnas Solmässa – Gör dig själv mer självförsörjande

Länsstyrelsen tillsammans med Högskolan i Dalarna och Region Dalarna ordnar en heldag om solenergi, med talare från Högskolan, Energi- och klimatrådgivningen, samt lokala och nationella myndigheter och företag.

På förmiddagen ges praktiskt inriktning såsom montering, lagring och säkerhet riktad till aktörer inom området. Eftermiddagen ägnas åt frågor för privatpersoner och BRF, såsom elbilsladdning och solelens för- och nackdelar gentemot solvärme med goda exempel.

Preliminärt program

Målgrupp aktörer inom området ej för privatpersoner

13-16.30 Högskolan ansvarar 

Montering av solpaneler

Lagring och solelssytem

Solel och säkerhet

Olika typer av solel

 

Målgrupp privatpersoner och BRF 

16.30-ca 20.30 Region Dalarna ansvarar

Elbilsladdning i BRF och hemma

Sol i Dalarna – Erfarenheter från privatpersoner som har solel

Solvärme – för och nackdelar gentemot solel samt bra exempel

Elbilsmarknaden – hur ser den ut idag och framåt

Tid: 4 mars kl 13:00-20:00

Plats: Galaxen, Borlänge

Inget inträde.

Inbjudan_solmassa.pdf

https://solmassadalarna.com/