Solvärme, workshop online

Hur ser det ut med solvärme nationellt och internationellt? Du får en aktuell uppdatering. Bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun berättar hur de har tänkt och gjort när de installerat både solvärme och solel.

Workshopen vänder sig till dig som jobbar inom energiområdet och förnybara uppvärmningssystem.

Energikompetenscentrum (EKC) vid Högskolan Dalarna tillsammans med Svensk Solenergi och Byggdialog Dalarna bjuder in bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fjärrvärmeföretag, energirådgivare och konsulter till denna dag.

Preliminärt program:

  • Introduktion av dagen Anna Werner, VD Svensk Solenergi
  • Solvärme i Sverige och EuropaJ-O Dalenbäck, Professor Chalmers, Svensk solenergi
  • Solvärme i när- och fjärrvärmesystem J-O Dalenbäck, Professor Chalmers, Svensk solenergi
  • Industriell solvärme och solvärme för fjärrvärme Joakim Byström, CEO Absolicon
  • 100% solvärme i en villa? Klaus Lorenz, Högskolan Dalarna
  • Potential för solvärme i mindre städer i Europa Daniel Trier, PlanEnergi Danmark
  • Framgångsrik solvärme hos EKSTA Bostads AB Christer Kilersjö, VD EKSTA Bostads AB
  • Färdplan - Fossilfri konkurrenskraft i uppvärmningsbranschen, Chris Bales Högskolan Dal.
  • Kunskapsläget för villasolvärme, Högskolan Dalarna
  • Solvärme hos Brf Promenaden i FalunWorkshopen

Anmäl dig till: Lotta Lindén, lli@du.se, senast 6 maj 2020. Mer information: Hans Ersson, her@du.se, tel 070 1899917