Hela Dalarna cyklar - för miljö och hälsa

Mer rörelse i vardagen i form av gång och cykling till förskola, skola, arbete och aktiviteter är viktigt för både miljö och hälsa. Att det finns säkra och väl underhållna gång- och cykelbanor är en viktig faktor för att fler ska vilja cykla.

I projektet Hela Dalarna Cyklar 2.0 fokuserar vi på kommunala cykelplaner och aktiviteter för att öka möjligheterna att cykla på ett säkert sätt i Dalarnas kommuner.

Seminariet är det första av tre inplanerade seminarier under projektets gång, och syftar till att inspirera tjänstemän, politiker och frivilliga organisationer som jobbar med cykelfrågor. Syftet är även att bygga en gemensam plattform för erfarenhetsutbyte och ev. fortsatt arbete med gemensamma projekt.

Målgruppen är kommunala planerare (samhälls-/trafik), kommunernas energi- och klimatrådgivare, kommunala och regionala politiker och strateger, samt organisationer som jobbar med cykelfrågan.

Medverkar gör bland annat Mathias Wärnhjelm från Trafikverket och Lars Strömgren från Cykelfrämjandet.

Inbjudan och program kommer i juni.

 

VAR: Trafikverket Pylonen, Röda vägen 1, lokal von Sydow

KOSTNAD: Kostnadsfritt, men vi tar ut en avgift vid sen avanmälan.

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Dalarnas läns hemsida senast den 22 augusti.