Hållbar Vindkraft i Dalarna med fokus på dialog och medborgare

Konferensen är den andra i rad inom projektet "Hållbar vindkraft i Dalarna" och avstamp för tvärsektoriella diskussioner om frågor som kommit upp under vårens dialogmöten.

Syftet med dagen:

  • Summera resultat från vårens dialogmöten och starta arbetet med gemensamma lösningar.
  • Tydliggöra den politiska ambitionen för vindkraft nationellt och regionalt.
  • Fördjupa kunskap om vindkraftens påverkan på närboende och landskapsbilden.  

​Deltagandet inklusive lunch och fika är kostnadsfritt.
Avgift på 500 kronor faktureras om du uteblir. Platsen kan överlåtas till annan deltagare. 


Inbjudan och program

Plats: Borlänge Scandic Borlänge
Konferensen kommer att livesändas.

Material från konferensen